فرم استخدام

فرم استخدام

فرصت های شغلی حال حاضر

انتخاب عنوان شرایط محل خدمت تاریخ اعتبار
کارشناس حسابداری کارشناس/کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه های معتبر دولتی و آزاد, حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبط با حسابداری پیمانکاری , آشنایی با اصول و قوانین حسابداری, ساکن تهران تهران 1399-12-09
مدیر پروژه مدرک PMI تهران پردیس 1399-12-09

اعلام آمادگی برای همکاری

(*)تحصیلات
مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل کشور / شهر محل تحصیل سال پایان معدل


(*)سوابق شغلی متقاضی

لطفا در فیلد های تاریخ سال و ماه را قید فرمایید

نام شرکت محل و نام پروژه سمت یا شغل وظایف محوله از تاریخ تا تاریخ